Tsuba [Chouemon Masakata Ichouha-zu Tsuba]

Out of Stock

Stock number:TU-080315

Paper(Certificate): Non

Country・Era:Edo era

Icyouha-zu Tsuba

Length: 7.4cm
Width: 7.1cm
Thickness: 0.5cm
Weight: 121g

In paulownia wood box

Out of stock

SKU: TU-080315

Category:

Tag: