Tsuba [Yamakichibei Kama ni Kuruma Sukashi-zu Tsuba][N.T.H.K] Nihon Token Hozon Kai

Out of Stock

Stock number:TU-072813

Paper(Certificate): [N.T.H.K] Nihon Token Hozon Kai

Country・Era:Edo era

Kama ni Kuruma Sukashi-zu Tsuba
長木瓜形 鉄鎚目地

Length: 7.6m
Width:
 6.9cm
Thickness:
 0.38cm
Weight:
 92g

In paulownia wood box

Out of stock